Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική Ψυχολογία

        Μολονότι η Συμβουλευτική εξασκείται στη χώρα μας πάνω από μία εικοσαετία, η χρησιμοποίηση της έννοιας «Συμβουλευτική Ψυχολογία» ως  επιστημονικός κλάδος  της ψυχολογίας, παραμένει η επιστημονική ειδίκευση των ψυχολόγων και θεραπευτών ψυχικής υγείας, ενώ οι στόχοι και οι δυνατότητές της είναι για το ευρύτερο κοινό  άγνωστες. Στη χώρα μας η απουσία συστηματικής ενημέρωσης συνέβαλε στη σύγχυση του περιεχομένου και των τομέων στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή οι συμβουλευτικές τεχνικές, εγκλωβίζοντας την έννοια.

                                      Τι είναι Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία;

Κατά κανόνα ο όρος 'Ψυχοθεραπεία' σχετίζεται με την διαδικασία της αποκατάστασης, μεταβολής ή βελτίωσης της ψυχικής υγείας.

        Η Συμβουλευτική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική/ προσωπική διαδικασία που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει καταστάσεις, συναισθήματα, αντιλήψεις και συμπεριφορές. Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εστιάσει σε δεξιότητες ή την έλλειψη αυτών στο άτομο, σε αρνητικές στάσεις-πεποιθήσεις και δυσλειτουργικές συμπεριφορές, αποσκοπώντας στην εκπαίδευση του ατόμου προς προσαρμογή ή αλλαγή με στόχο την εκτίμηση του εαυτού και την αυτοπραγμάτωση.

       Ο θεραπευτικός διάλογος, ως πυρήνας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων/ δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων. Χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εφόδιο στην ανίχνευση αυτών που στέκονται εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση και  ενθαρρύνει την διεύρυνση των εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες/κρίσιμες  καταστάσεις.

                                         Εκλεκτική Ψυχοθεραπεία-(Intergrative Psychotherapy)

      Στην ψυχολογία, οι διάφορες θεωρίες και τεχνικές που ανέπτυξαν κι αναπτύσσουν οι ψυχοθεραπευτικές σχολές έχουν στόχο να υπηρετούν τις ανάγκες των θεραπευομένων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ένας  έμπειρος και ικανός ψυχοθεραπευτής μπορεί να διαμορφώσει ένα προσωπικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο το οποίο να ανταποκρίνεται σε βάθος στην προσωπική του κλινική γνώση κι εμπειρία. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εκλεκτική-συνθετική προσέγγιση  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση της θεραπευτικής πρακτικής σύμφωνα με τα αιτήματα και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ανθρώπου που ζητά βοήθεια.

      Στόχος του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου που ακολουθεί την Εκλεκτική  Προσέγγιση είναι να ενσωματώσει με επιτυχία  διαφορετικές θεωρίες, μεθόδους & τεχνικές ψυχοθεραπείας, έτσι ώστε να διευρυνθεί η αίσθηση προσωπικού χώρου και η λειτουργικότητα του ανθρώπου που ζητά βοήθεια, τόσο σε ενδοψυχικό, όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο, πάντα με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τα προσωπικά όρια του κάθε ατόμου.

Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία

        Η  Γνωστική Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία επινοήθηκε αρχικά από τον Beck για τη θεραπεία των καταθλιπτικών διαταραχών. Βασίστηκε στην περαιτέρω παρατήρηση ότι οι  ασθενείς προβαίνουν σε αρνητικές δυσλειτουργικές σκέψεις (γνωσίες) σχετικά με τον εαυτό τους, το μέλλον τους και το περιβάλλον/κόσμο (γνωσιακή τριάδα του Beck). Αυτές οι γνωσιακές στρεβλώσεις θεωρείται ότι γεννιούνται από πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, και εκδηλώνονται ως ("αυτόματες σκέψεις"), τις οποίες ο ασθενής ενθαρρύνεται να αμφισβητήσει. Χρησιμοποιώντας κατευθυντικές μεθόδους  αποσκοπεί στη μεταβολή αυτών των σημαντικών εσωτερικών πεποιθήσεων και στάσεων. Η ψυχοθεραπεία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως  στην αντιμετώπιση των διαταραχών άγχους και  φοβιών,των διαταραχών της πρόσληψης τροφής (ανορεξία- βουλιμία), και κάποιων διαταραχών της προσωπικότητας.

       Στο γραφείο μου χρησιμοποιείται η Εκλεκτική Ψυχοθεραπεία ενσωματώνοντας την Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, την Λογικοθυμική προσέγγιση,την Gestalt Ψυχοθεραπεία και την Ψυχαναλυτική θεωρία.